Phrasebook

tl pagbibigay katwiran 3   »   th เหตุผลบางประการ 3

77 [pitumpu’t pito]

pagbibigay katwiran 3

pagbibigay katwiran 3

77 [เจ็ดสิบเจ็ด]

jèt-sìp-jèt

เหตุผลบางประการ 3

[hǎy-dhòo-pǒn-bang-bhrà-gan]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Bakit hindi mo kinakain ang keyk? ทำ--คุณไม-ทาน--้กช---นี้ล่---ร-- ---ะ? ทำ_________________ ค__ / ค__ ท-ไ-ค-ณ-ม-ท-น-ค-ก-ิ-น-ี-ล-ะ ค-ั- / ค-? -------------------------------------- ทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะ ครับ / คะ? 0
t-m---i--o-n--a----an-k--k-ch----n-́---a--k---p---́ t___________________________________________ t-m-m-i-k-o---a-i-t-n-k-́---h-́---e-e-l-̂-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-tan-kék-chín-née-lâ-kráp-ká
Kailangan kong magbawas ng timbang. ผ- - -ิ-ั- ----ลดน้ำหน-ก-ครับ / -ะ ผ_ / ดิ__ ต้________ ค__ / ค_ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ล-น-ำ-น-ก ค-ั- / ค- ---------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องลดน้ำหนัก ครับ / คะ 0
pǒ----̀-ch-̌n--hâ--g-l----ná----̀k-k-á--ká p_____________________________________ p-̌---i---h-̌---h-̂-n---o-t-n-́---a-k-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-lót-nám-nàk-kráp-ká
Hindi ko ito kinakain dahil kailangan kong magbawas ng timbang. ผม----ิฉ-น-----า-เพร-ะว-----งลดน้ำหน-ก --ั--/-คะ ผ_ / ดิ__ ไ____________________ ค__ / ค_ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-า-เ-ร-ะ-่-ต-อ-ล-น-ำ-น-ก ค-ั- / ค- ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนัก ครับ / คะ 0
po-m--i---ha----a-i-ta----á--w---d--̂------́t-ná----̀--kr-́p-k-́ p_____________________________________________________ p-̌---i---h-̌---a-i-t-n-p-a-w-w-̂-d-a-w-g-l-́---a-m-n-̀---r-́---a- ------------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-tan-práw-wâ-dhâwng-lót-nám-nàk-kráp-ká
Bakit hindi ka umiinom ng beer? ท-ไมค-ณ-----่มเ---ร- -ร---- ค-? ทำ____________ ค__ / ค__ ท-ไ-ค-ณ-ม-ด-่-เ-ี-ร- ค-ั- / ค-? ------------------------------- ทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์ ครับ / คะ? 0
tam--ai--o-----̂----̀----ia--r-́p--á t________________________________ t-m-m-i-k-o---a-i-d-̀-m-b-a-k-a-p-k-́ ------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-dèum-bia-kráp-ká
Kailangan kong magmaneho. ผม---ดิฉั- ต้---ั-ร---ร-----คะ ผ_ / ดิ__ ต้______ ค__ / ค_ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ข-บ-ถ ค-ั- / ค- ------------------------------ ผม / ดิฉัน ต้องขับรถ ครับ / คะ 0
p------̀-ch--n-dh-̂wng-k-̀-----t-kra-p---́ p_________________________________ p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a-p-r-́---r-́---a- ------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dhâwng-kàp-rót-kráp-ká
Hindi ko ito iniinom dahil kailangan ko pang magmaneho. ผม-- -ิ-ั----่ดื่ม-บ-ย------ะ---ต้อง-ับรถ --ับ-/ คะ ผ_ / ดิ__ ไ_____________________ ค__ / ค_ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ื-ม-บ-ย-์-พ-า-ว-า-้-ง-ั-ร- ค-ั- / ค- --------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถ ครับ / คะ 0
p-̌m-dì-------mâi-d-̀um--i----á------d--̂-n--k-̀p---́t-kr-́p-ká p______________________________________________________ p-̌---i---h-̌---a-i-d-̀-m-b-a-p-a-w-w-̂-d-a-w-g-k-̀---o-t-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-dèum-bia-práw-wâ-dhâwng-kàp-rót-kráp-ká
Bakit hindi ka umiinom ng kape? ท-ไ-ค-ณ-ม่-ื--กา----ร---/-คะ? ทำ____________ ค__ / ค__ ท-ไ-ค-ณ-ม-ด-่-ก-แ- ค-ั- / ค-? ----------------------------- ทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟ ครับ / คะ? 0
t----a---oo--ma-i-d-̀um-g--fæ--r-́---á t__________________________________ t-m-m-i-k-o---a-i-d-̀-m-g---æ-k-a-p-k-́ --------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-dèum-ga-fæ-kráp-ká
Malamig na ito. ม----็นแ-----รับ---คะ มั_______ ค__ / ค_ ม-น-ย-น-ล-ว ค-ั- / ค- --------------------- มันเย็นแล้ว ครับ / คะ 0
m---yen--æ---kr--p---́ m__________________ m-n-y-n-l-́---r-́---a- ---------------------- man-yen-lǽo-kráp-ká
Hindi ko ito iniinom dahil malamig na ito. ผ- / ด-ฉัน----ดื-มก-แฟเ-ร--มันเ-็-แ--ว -ร-- - -ะ ผ_ / ดิ__ ไ____________________ ค__ / ค_ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ื-ม-า-ฟ-พ-า-ม-น-ย-น-ล-ว ค-ั- / ค- ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้ว ครับ / คะ 0
p--m---̀--h-̌n----i--e-------fæ-p--́---a--ye--læ-o----́p--á p__________________________________________________ p-̌---i---h-̌---a-i-d-̀-m-g---æ-p-a-w-m-n-y-n-l-́---r-́---a- ------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-dèum-ga-fæ-práw-man-yen-lǽo-kráp-ká
Bakit hindi ka umiinom ng tsaa? ทำ--คุณ-ม-ด----- ครับ---ค-? ทำ__________ ค__ / ค__ ท-ไ-ค-ณ-ม-ด-่-ช- ค-ั- / ค-? --------------------------- ทำไมคุณไม่ดื่มชา ครับ / คะ? 0
t-------k-o-------de-----ha--r--p-k-́ t________________________________ t-m-m-i-k-o---a-i-d-̀-m-c-a-k-a-p-k-́ ------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-dèum-cha-kráp-ká
Wala akong asukal. ผ--- ดิฉัน -ม-มี-้--าล -รั- --คะ ผ_ / ดิ__ ไ______ ค__ / ค_ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ี-้-ต-ล ค-ั- / ค- -------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่มีน้ำตาล ครับ / คะ 0
p-̌m---̀-c-------̂i-me--na-m-dh-n--r-́---á p___________________________________ p-̌---i---h-̌---a-i-m-e-n-́---h-n-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-mee-nám-dhan-kráp-ká
Hindi ko ito iinumin dahil wala akong asukal. ผม ---ิ-ัน------่--า-พรา-ว-าไม-มี----าล-ค-ับ ---ะ ผ_ / ดิ__ ไ___________________ ค__ / ค_ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ื-ม-า-พ-า-ว-า-ม-ม-น-ำ-า- ค-ั- / ค- ------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาล ครับ / คะ 0
pǒm---̀--hǎn------d--u--c----ráw---̂-mâi--e--nám---a---r-́---á p________________________________________________________ p-̌---i---h-̌---a-i-d-̀-m-c-a-p-a-w-w-̂-m-̂---e---a-m-d-a---r-́---a- -------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-dèum-cha-práw-wâ-mâi-mee-nám-dhan-kráp-ká
Bakit hindi ka humihigop ng sabaw? ทำไม-ุ-ไ-่-าน---? ทำ____________ ท-ไ-ค-ณ-ม-ท-น-ุ-? ----------------- ทำไมคุณไม่ทานซุป? 0
tam--a--k--n--âi--a-----op t________________________ t-m-m-i-k-o---a-i-t-n-s-́-p --------------------------- tam-mai-koon-mâi-tan-sóop
Hindi ko ito inorder. ผ--- ดิฉ-น -ม-ได---่- ค--บ-- คะ ผ_ / ดิ__ ไ_____ ค__ / ค_ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ด-ส-่- ค-ั- / ค- ------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่ได้สั่ง ครับ / คะ 0
p-̌m--ì----̌n---̂i-da-i---̀-g-kra---ká p_______________________________ p-̌---i---h-̌---a-i-d-̂---a-n---r-́---a- ---------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-dâi-sàng-kráp-ká
Hindi ko ito kakainin dahil hindi ito inorder ko. ผ----ด-ฉั-----ท----ป--------ไ-่ได้สั---ครั- --คะ ผ_ / ดิ__ ไ___________________ ค__ / ค_ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-า-ซ-ป-พ-า-ว-า-ม-ไ-้-ั-ง ค-ั- / ค- ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่ง ครับ / คะ 0
po-m--ì-c--̌n--âi-t---sóo---rá--w-̂-m-̂i-da-i----n----áp-ká p____________________________________________________ p-̌---i---h-̌---a-i-t-n-s-́-p-p-a-w-w-̂-m-̂---a-i-s-̀-g-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-tan-sóop-práw-wâ-mâi-dâi-sàng-kráp-ká
Bakit hindi mo kinakain ang karne? ทำ----ณไ--ทาน---้อ--รับ /--ะ? ทำ____________ ค__ / ค__ ท-ไ-ค-ณ-ม-ท-น-น-้- ค-ั- / ค-? ----------------------------- ทำไมคุณไม่ทานเนื้อ ครับ / คะ? 0
tam--a----o--m-̂i-t-n-n-́-a-kr-́p-k-́ t________________________________ t-m-m-i-k-o---a-i-t-n-n-́-a-k-a-p-k-́ ------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-tan-néua-kráp-ká
Vegetarian ako. ผ- ----ฉ-น-เป็-ม-งส--รั-ิ ---บ / -ะ ผ_ / ดิ__ เ________ ค__ / ค_ ผ- / ด-ฉ-น เ-็-ม-ง-ว-ร-ต- ค-ั- / ค- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน เป็นมังสวิรัติ ครับ / คะ 0
p-̌m--i--c-ǎ--bhen-mang-s-̀---́-rát--ráp-k-́ p______________________________________ p-̌---i---h-̌---h-n-m-n---a---i---a-t-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-bhen-mang-sà-wí-rát-kráp-ká
Hindi ko ito kinakain dahil vegetarian ako. ผ- ------น-ไม่ท--เ-ื--เพราะว่าเป------วิรั-- ---- /--ะ ผ_ / ดิ__ ไ_______________________ ค__ / ค_ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-า-เ-ื-อ-พ-า-ว-า-ป-น-ั-ส-ิ-ั-ิ ค-ั- / ค- ------------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัติ ครับ / คะ 0
pǒm-di--ch--n-m--i-tan-néua--ra---w----h-n--a-g---̀--i--ra---k-------́ p___________________________________________________________ p-̌---i---h-̌---a-i-t-n-n-́-a-p-a-w-w-̂-b-e---a-g-s-̀-w-́-r-́---r-́---a- ------------------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-tan-néua-práw-wâ-bhen-mang-sà-wí-rát-kráp-ká

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -