Konverzační příručka

Přivlastňovací zájmena 1   »   Possessive pronouns 1

66 [šedesát šest]

Přivlastňovací zájmena 1

Přivlastňovací zájmena 1

66 [алтымыш алты]

66 [алтымыш алты]

+

Possessive pronouns 1

[Ээлик ат атоочтор 1]

Kliknutím na libovolnou mezeru můžete zobrazit text nebo:   

čeština kyrgyzština Poslouchat Více
já – můj / moje (svůj / svoje) ме- - м---н мен - менин 0
Ээ--- а- а------- 1 Ээлик ат атоочтор 1
+
Nemůžu najít svůj klíč. Ме- а-------- т--- а---- ж------. Мен ачкычымды таба албай жатамын. 0
ме- - м---н мен - менин
+
Nemůžu najít svou jízdenku. Би------- т----- ж------. Билетимди таппай жатамын. 0
ме- - м---н мен - менин
+
     
ty – tvůj / tvoje (svůj / svoje) се- - с---н сен - сенин 0
Ме- а-------- т--- а---- ж------. Мен ачкычымды таба албай жатамын.
+
Našel jsi svůj klíč? Ач------- т-------? Ачкычыңды таптыңбы? 0
Ме- а-------- т--- а---- ж------. Мен ачкычымды таба албай жатамын.
+
Našel jsi svou jízdenku? Би------- т-------? Билетиңди таптыңбы? 0
Би------- т----- ж------. Билетимди таппай жатамын.
+
     
on – jeho (svůj / svoje) ал - а--н ал - анын 0
Би------- т----- ж------. Билетимди таппай жатамын.
+
Nevíš, kde je jeho klíč? Ан-- а----- к---- э----- б--------? Анын ачкычы кайда экенин билесиңби? 0
се- - с---н сен - сенин
+
Nevíš, kde je jeho jízdenka? Ан-- б----- к---- э----- б--------? Анын билети кайда экенин билесиңби? 0
се- - с---н сен - сенин
+
     
ona – její (svůj / svoje) ал – а--н ал – анын 0
Ач------- т-------? Ачкычыңды таптыңбы?
+
Její peníze jsou pryč. Ан-- а----- ж------. Анын акчасы жоголду. 0
Ач------- т-------? Ачкычыңды таптыңбы?
+
A její kreditní karta je také pryč. Жа-- а--- к-------- к------ д- ж--. Жана анын кредиттик картасы да жок. 0
Би------- т-------? Билетиңди таптыңбы?
+
     
my – náš / naše (svůj / svoje) би- - б----н биз - биздин 0
Би------- т-------? Билетиңди таптыңбы?
+
Náš dědeček je nemocný. Би---- ч-- а----- о---- ж----. Биздин чоң атабыз ооруп жатат. 0
ал - а--н ал - анын
+
Naše babička je zdravá. Би---- ч-- а-------- д-- с------ ж----. Биздин чоң апабыздын ден соолугу жакшы. 0
ал - а--н ал - анын
+
     
vy – váš / vaše (svůj / svoje) си--- - с------н силер - силердин 0
Ан-- а----- к---- э----- б--------? Анын ачкычы кайда экенин билесиңби?
+
Děti, kde je váš tatínek? Ба----- с------- а----- к----? Балдар, силердин атаңар кайда? 0
Ан-- а----- к---- э----- б--------? Анын ачкычы кайда экенин билесиңби?
+
Děti, kde je vaše maminka? Ба----- с------- а----- к----? Балдар, силердин апаңар кайда? 0
Ан-- б----- к---- э----- б--------? Анын билети кайда экенин билесиңби?
+
     

Kreativní jazyk

Kreativita je dnes důležitým pojmem. Každý chce být kreativní. Protože kreativní lidé jsou považováni za inteligentní. Náš jazyk by měl být rovněž kreativní. Dříve se lidé snažili mluvit co nejspisovněji. Dnes by měl člověk mluvit co nejkreativněji. Dobrým příkladem jsou reklama a média. Ukazují nám, jak se dá s jazykem hrát. V posledních 50 letech se klade na kreativitu stále větší důraz. Začal se jí zabývat dokonce i výzkum. Psychologové, filozofové a pedagogové zkoumají kreativní procesy. Kreativita znamená schopnost vytvořit něco nového. Takže kreativní řečník vytváří nové lingvistické tvary. Mohou to být slova nebo gramatické struktury. Studiem kreativního jazyka mohou jazykovědci zjistit, jak se jazyk mění. Ne každý však novým jazykovým prvkům rozumí. Abyste pochopili kreativní jazyk, musíte mít určité znalosti. Musíte vědět, jak jazyk funguje. A musíte také znát svět, ve kterém mluvčí žije. Teprve pak pochopíte, co vám chce říci. Příkladem toho je slang mládeže. Děti a mladí lidé stále vymýšlejí nové pojmy. Dospělí jim často nerozumí. Vyšly dokonce již slovníky, které slang mládeže vysvětlují. Ty jsou však zpravidla již o generaci zpátky! Kreativní jazyk se ale dá naučit. Instruktoři za tímto účelem pořádají různé kurzy. Nedůležitějším pravidlem je: poslouchej svůj vnitřní hlas!